۱۳۹۵-۰۶-۰۸

نورپردازی پشت سنگ

۱۳۹۵-۰۶-۰۸

نمای ساختمان

۱۳۹۵-۰۶-۰۸

تزئینات و دکوراسیون داخلی ساختمان