marble-blocks-right-img1
marble-blocks-right-img2
marble-blocks-right-img3

قله

کوپهای سنگ مرمر سفید چشت با پیشرفته ترین دستگاه های استخراج، از معدن استخراج گردیده و بر اساس مشخصات فنی و ظاهری دسته بندی می گردد. وزن کوپهای مرمر سفید چشت معمولا از 3 تن تا 15 تن می باشد. کوپهای با تناژ بالا و ابعاد بالا معمولا جهت تولید اسلب برش داده می شود و کوپهای با تناژ پایین جهت تولید تایل به کار می رود.

Uses:

  • Building and construction
  • Making tiles, basins and baths
  • Art sculpture
Click here to download our Marble Block specification sheets:Marble Extra »
Marble Standard »
Marble Economy »