تکنولوژی و آزمایشگاه

 

مشخصات    مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی   سنگ   مرمر  سفید   هرات

(نتایج بدست آمده از آزمایشات شرکت مشاور سَندبِرگ (Sandberg) از کشور انگلستان بر روی نمونه‌های سنگ مرمر هرات)

 

 

 

مقاومت خمشی (مرطوب) ۷۴/۱۹۰

(کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

مقاومت خمشی (خشک) ۷۴/۱۸۰

(کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

مقاومت فشاری (مرطوب) ۹۶/۱۳۹۰

(کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

مقاومت فشاری (خشک) ۱۰/۱۳۹۰

(کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

ضریب گسیختگی (مرطوب) ۵۱/۱۹۰

(کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

ضریب گسیختگی (خشک) ۸۰/۱۹۰

(کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

وزن مخصوص(بطور میانگین) ۲۷۲۲

(کیلوگرم بر مترمکعب)

درصد جذب آب (بطور میانگین) ۱۱/۰ درصد

 

ویژگی های منحصر به فرد سنگ مرمر سفید هرات که آنرا از نمونه های مشابه خارجی و داخلی متمایز ساخته است:

کسب تمام ویژگی های یک سنگ مرمر مطلوب در مقایسه با آنالیز مطلوب سنگ مرمر

استقامت و استحکام بالا

ساب پذیری بالا

عدم وجود خلل و فرج

سبکتر بودن آن از دیگر سنگهای دیگر که به علت همین ویژگی، استفاده از این سنگ در قسمتهای مختلف ساختمان باعث کاهش بار ساختمان و در نتیجه کاهش اثر زلزله بر ساختمان می شود.

قابلت جذب آب بسیار پایین که در نتیجه باعث کاهش خطر یخ زدگی و فرسایش خواهد شد.

عدم محدودیت در ابعاد تولیدی

استقامت (خمشی و فشاری) بالاتر از سنگهای تزئینی موجود در بازار

جدا نشدن از نمای ساختمان در اثر عوامل جوی

برش و نصب بدون درد سر

شفافیت و قابلیت عبوردهی نور در نتیجه این نوع سنگ مناسبترین نوع سنگ برای طرحهای دکوراسیون و ساخت المانهای تزئینی است.