دفتر تهران

آدرس: خیابان درکه        

تلفکس دفتر: 22186082-21-0098

همراه: 09129229158

دفتر اصفهان

شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، مقابل بانک تجارت

تلفن دفتر: 3801563-313-0098

همراه: 09134780050 و 09134780040

دفتر مرکزی

آدرس: مشهد، جاده سنتو، آزادی 115، بعد از سه راه دوم، صنایع مرمر سفید چشت

تلفکس: 36582700-51-0098 ، 36585400-51-0098

همراه: 09155502703 و 09155502702 مدیر عامل: 09121471032

Contact Us Form

Description